Dimma LED lampor och lister
Beskrivs hur man styra LED belysning på 2 olika sätt.

Till att börja med så finns det LED belysning som går direkt på 230V. Denna belysning kan endast styras på primärsidan. Består belysningen av en transformator och LED belysning på 12/24V kan den i stället styras på sekundärsidan mellan transformatorn och LED belysningen.

Dimma på primärsidan (230 V)

Det finns två olika dimmer typer, antingen framkants eller bakkants dimmer. Det som skiljer dessa åt är om den kapar första eller sista delen på växelspänningen. De senaste versionerna av dimrar går ofta att välja vilken typ den ska vara. Olika lampor beter sig lite olika och på transformatorer och lampor anges ibland vilken typ som fungerar bäst.

Fördelar:

  • Oftast billigaste lösningen
  • Kräver dimbar transformator eller lampa
  • Fungerar inte alltid med alla transformatorer
  • Fungerar för 230 V lampor

Dimma på sekundärsidan (12/24 V)

I det här fallet sker styrningen efter transformatorn på lågspänningen.

Fördelar:

  • Kräver inte dimbar transformator
  • Dyrare produkter
  • Bättre styrning och mindre flimmer
  • Finns produkter som kan styra fler kanaler med samma enhet