Bättre räckvidd för Telldus Tellstick
Här hittar du några bra tips och tankar för att förbättra räckvidden på Tellstick ZNet/Net/Duo/Classic

Ofta kan räckvidden på Telldus Tellstick ZNet/Net/Duo/Classic vara för kort. Enligt specifikationen ska den ha en räckvidd på ca 30 m vid fri sikt. Men ofta så finns det väggar som dämpar och en omgivning med störningar. För att få den att räcka längre kommer här några bra och konkreta tips:

  • Byt ut antennen till en med bättre förstärkning
  • Placera Tellsticken så centralt som möjligt och gärna högt upp
  • Undvik att ha Tellstick i närheten av andra radiosändare (t.ex. trådlösa nätverk, telefoner)
  • En längre nätverkskabel gör att den går att flytta runt bättre
  • Testa att flytta runt Tellsticken för att hitta bästa placeringen
  • Vinkla antennen lite snett kan ibland hjälpa, speciellt om fler våningar ska täckas
  • Testa att flytta enheter som inte fungerar, t.ex. genom att använda en skarvsladd
  • Konfigurera Telldus Live så den sänder fler gånger vid t.ex. schemaläggning

Fungerar inte alla enheter så kan ett alternativ vara att kombinera med Z-wave som har bättre räckvidd samt mesh-nätverk. Telldus har en produkt som heter ZNet som gör att man kan använda Z-wave och 433Mhz produkter tillsammans.

WiFi alternativ

Behövs lång räckvidd för enstaka enheter och det finns WiFi täckning där så kan man använda en WiFi brytare. T.ex. om man har enheter i garaget, källaren eller trädgården. Shelly är en serie WiFi produkter som går att använda tillsammans med Telldus Tellstick av senare version (vita). För att det ska fungera finns en plugin till Telldus Tellstick som gör att Shelly enheterna dyker upp som vanliga enheter i Telldus Tellstick.

Shelly produkter

Tellstick plugin för Shelly