Återställ en trasig Telldus Net/ZNet
Här finns information om hur man återställer en "bricked" Telldus Tellstick Net/ZNet v1/v2.

Ibland kan det hända att en Telldus Tellstick blir bricked, dvs programvaran på den blir trasig och den kan inte starta. Ofta sker detta om den tappar strömmen under en uppgradering av programvaran.

Om du startar en Tellstick ZNet och den bara kort blinkar till och förblir släckt tyder det på att programvaran är skadad.

Här finns en länk till Telldus Wiki som beskriver hur du går tillväga för att återställa den och lägga in en ny programvara.

http://developer.telldus.com/wiki/How_to_restore_a_bricked_TellStick