WiFi till Tellstick Net/ZNet med WIFI01
Genom att använda en WIFI01 går det enkelt att ansluta din Tellstick Net/ZNet trådlöst till din trådlösa router.

Denna beskrivning beskriver hur man använder WIFI01 - WiFi till Tellstick Net/Znet för att koppla upp en Tellstick Net/ZNet till internet trådlöst.

Beskrivningen är generell och du gör på samma sätt för att ansluta enheter som saknar WiFi men har en nätverkskontakt, tex IKEA trådfri gateway.

1. Anslut WIFI01 med mikro USB kabeln som följer med till en dator eller USB laddare.

2. Nu är enheten igång och du kan anslut till den trådlöst med datorn.

3. Koppla upp din dator mot det trådlösa nätverket 3GWIFI-XXXX med lösenordet 12345678.

(äldre versioner har MIFI-XXXX med lösenorder 1234567890)

4. Gå in med din webbläsare på adressen http://192.168.100.1 , användare: admin, lösenord: admin

(alternativ om ovan inte fungerar http://192.168.169.1)

5. Nu får du upp routerns konfiguration, är språket inte engelska väljer du det vid Language.

Byt lösenord

För att inte någon annan ska kunna komma åt ditt nä'tverk är det viktigt att du byter lösenordet på det trådlösa nätverket.

1. Gå in under WLAN (Wireless) och välj Security.

2. Nu ser du det nuvarande lösenorder (12345678), byt det till något säkert.

3. Välj spara.

4. Din trådlösa koppling till enheten bryts nu och du måste koppla upp din dator igen mot 3DWIFI-XXXX med ditt nya lösenord.

Byt till klientläge

För att kunna koppla upp din Tellstick Net/ZNet mot internet måste routern ställas om till klientläge.

1. Gå in med webbläsaren på adressen http://192.168.169.1 , användare: admin, lösenord: admin

2. Välj Network Internet settings (Mode) i menyn

3. Välj Wireless (AP) Client Mode

4. Klicka på Open Scan

5. Nu söker enheten efter ditt vanliga trådlösa nätverk

6. Kryssa för det nätverk du vill koppla upp dig mot.

7. Fyll i lösenordet till det trådlösa nätverk.

8. Nu kopplar den upp sig mot ditt nätverk och om allt fungerar ser du att WiFi statusen är Connected.

Koppla in din Tellstick

Nu kan du koppla in din Tellstick med en nätverkskabel till WIFI01, använd kabeln som följer med din Tellstick. Lägg inte Tellsticken och WIFI01 precis bredvid varandra eftersom de då kan störa. Lägg de så långt ifrån varandra som kablarna tillåter.

För att stömförsörja WIFI01 går det utmärkt att använda usb-laddaren som följer med din Tellstick. Tellsticken kopplar du sedan in på på USB-kontakten på din WIFI01 för att få ström.

Tips

Om du inte vill att det tråpdlösa nätverkat 3GWIFI ska synas kan du gå in under menyn WLAN/Basic och kryssa i "disable" vid "Broadcast network name"

Om du inte lyckas eller kör fast kan du alltid göra en reset på WIFI01 genom att använda ett stift i lilla hålet brevid mikrousb-kontakten i 10 sekunder.

WIFI01 har många andra användningsområden också. Man kan tex använda den för att koppla den mot 3G/4G med ett trådlöst modem. Eller använda den som en trådlös AP tex på resan.

Man kan också installera OpenWRT på den om man föredrar det.