Mikrodator med temperatursensor
Beskrivning hur man kopplar in en temperatursensor till mikrodatorn ESP8266.

Detta steg förutsätter att du har fått igång din mikrodator och kopplat in den till datorn samt fått igång Arduino IDE. Hur du kommer igång med din mikrodator finns beskrivet här.

Här kommer en lista med komponenter som används nedan:

Första steget är att koppla in din temperatursensor (DS18B20). Det finns 3 stycken kontakter på sensorn +, S, -. För att mata den med spänning kopplar du in kontakterna + och minus till stiftet 3V3 resp GND på mikrodatorn. Den sista kontakten S är där kommunikationen sker och i denna beskrivning kopplar vi in den på stiftet D4 på mikrodatorn. För att få en stabil funktion ska ett pullup-motstond på 4,7kOhm kopplas mellan 3V3 och D4. För oss fungerar det dock utan extra motstånd eftersom D4 har ett inbyggt pullup-motstånd, men det är lite för stort egentligen (ca 20kOhm).

Nu är du redo att skriva ett program för att testa temperatursensorn. Starta Arduino IDE om du inte redan gjort det. För att kunna läsa in temperaturen använder vi oss av två bibliotek; OneWire och DallasTemperatur. Dessa bibliotek läggs enkelt till via menyn Skiss/Inkludera bibliotek/Hantera bibliotek... Sök efter OneWire samt DallasTemperature och installera dessa båda.

Klistra sedan in följande program:

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
{
 // start serial port
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("StyraHem temperaturgivare demo");
 // start oneWire
 sensors.begin();
}
void loop(void)
{
 Serial.println("Hämtar temperaturer, ");
 sensors.requestTemperatures();
 Serial.print(" givare 1: ");
 Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));    
}

Ladda ner programmet till din mikrodator nu. När nedladdningen är klar ska du öppna menyn Verktyg/Seriell monitor för att kunna ta emot temperaturen från mikrodatorn. Välj 9600 baud längst ner till höger om det inte redan är valt.

Nu ska du få upp temperaturen i fönstret om allt fungerar som det ska. Nästa steg är att göra något av temperauren som du läser in....